Procedure

De Verkiezing bevat in 2018 de volgende onderdelen:

  1. Invullen van een vragenlijst met tien kernindicatoren waarmee het ‘sportklimaat‘ in beeld wordt gebracht;
  2. Beschrijven van uw ‘Beste initiatief 2017/2018‘ (maximaal 1.600 woorden);

Als u de vragenlijst en het initiatief ingestuurd heeft – de deadline hiervoor is 14 september 2018 – worden de volgende stappen gezet:

Beoordeling

Een breed samengestelde adviescommissie met deskundigen van verschillende sportorganisaties buigt zich direct na de sluitingsdatum over alle inzendingen. Er worden vervolgens drie gemeenten genomineerd voor de titel ‘Sportgemeente van het jaar‘. Dit gebeurt op basis van de scores op de tien kernindicatoren én de score op het ‘Beste initiatief 2017/2018‘.

Ranglijsten met de scores van alle inzendingen worden nadrukkelijk niet gecommuniceerd. Dit geldt ook voor de scores van de genomineerde gemeenten.

Nominaties

Ook nomineert de adviescommissie ten minste drie inzendingen voor ‘Beste initiatief 2017/2018‘. De adviescommissie beoordeelt de ‘Beste initiatieven’ aan de hand van vastgestelde criteria. Deze criteria worden niet gecommuniceerd naar gemeenten.

De nominaties worden op 19 september 2018 bekend gemaakt.

Publieksjury voor ‘Het Beste initiatief 2017/2018‘

De genomineerde inzendingen voor ‘Het beste initiatief 2017/2018’ worden op de website www.sportgemeentevanhetjaar.nl geplaatst en vervolgens beoordeeld door collega-gemeenten, de zogenaamde publieksjury.

Van 20 tot 25 september 2018 kunnen collega-gemeenten hun stem uitbrengen, waarbij iedere gemeente slechts één keer kan stemmen.

De beoordeling van deze publieksjury voor ‘Het beste initiatief’ telt voor 50% mee in de eindbeoordeling. De overige 50% wordt gevormd door de scores die door de vakjury wordt gegeven.

Zo wordt er gekeken naar:

  • de kwaliteit van de beleidsonderbouwing en de samenhang met bestaand (sport)beleid;
  • de mate van samenwerking met partijen/beleidsterreinen;
  • de originaliteit, creativiteit en innovativiteit van het initiatief;
  • de duurzaamheid van het initiatief (degelijk/bestendig);
  • de opbrengsten van het initiatief? En hoe verhoudt de inzet van middelen zich tot het resultaat?

Vakjury

De vakjury bestaat uit bestuurders/directeuren van toonaangevende organisaties die actief zijn in de wereld van lokaal sport- en beweegbeleid. Zij bepalen uiteindelijk de winnaar van de titel Sportgemeente van het jaar én bepalen voor 50% de score voor ‘Het beste initiatief 2017/2018‘.

Bekendmaking winnaars

Op woensdag 26 september 2018, de eerste dag van het VSG-congres in Breda, worden de winnaars bekendgemaakt.