Procedure

De opzet voor de verkiezing Sportgemeente van het jaar is vernieuwd. Niet langer vragen we u cijfers aan te leveren op 10 kernindicatoren, maar vragen we u onderbouwd aan te geven waarom juist uw gemeente Sportgemeente van het jaar is.

Ook kunt u vanaf nu kiezen aan welk onderdeel van de verkiezing u wilt deelnemen. Enkel voor de titel ‘Sportgemeente van het jaar’? Of alleen voor ‘Beste initiatief op lokaal sport- en beweegbeleid’? Of wilt gaan strijden voor beide titels.

De Verkiezing bevat in 2019 de volgende onderdelen:

  1. Eigen onderbouwing Sportgemeente van het jaar 2019; deadline 16 augustus 2019
  2. Beschrijven van uw ‘Beste initiatief 2017/2018‘ (maximaal 1.600 woorden); deadline 4 september 2019

Als u uw inzending(en) ingestuurd heeft worden de volgende stappen gezet:

BEOORDELING

Een breed samengestelde adviescommissie met deskundigen van verschillende sportorganisaties buigt zich over alle inzendingen. Er worden vervolgens maximaal vijf gemeenten genomineerd voor de titel ‘Sportgemeente van het jaar‘.

De nominaties voor Sportgemeente van het jaar 2019 worden op 30 augustus bekend gemaakt.

De genomineerde gemeenten worden in de periode 9 tot en met 20 september bezocht en door de adviescommissie nader bevraagd.

NOMINATIES

Ook nomineert de adviescommissie ten minste drie inzendingen voor ‘Beste initiatief 2018/2019‘. De adviescommissie beoordeelt de ‘Beste initiatieven’ aan de hand van vastgestelde criteria. Deze criteria worden niet gecommuniceerd naar gemeenten.

De nominaties voor ‘Beste initiatief 2018/2019’ worden op 11 september 2019 bekend gemaakt.

PUBLIEKSJURY VOOR ‘HET BESTE INITIATIEF 2018/2019‘

De genomineerde inzendingen voor ‘Het beste initiatief 2018/2019’ worden vanaf 11 september op de website www.sportgemeentevanhetjaar.nl geplaatst en vervolgens beoordeeld door collega-gemeenten, de zogenaamde publieksjury.

Van 11 tot 23 september 2019 kunnen collega-gemeenten hun stem uitbrengen, waarbij iedere gemeente slechts één keer kan stemmen.

De beoordeling van deze publieksjury voor ‘Het beste initiatief’ telt voor 50% mee in de eindbeoordeling. De overige 50% wordt gevormd door de scores die door de vakjury wordt gegeven.

Zo wordt er gekeken naar:

  • de kwaliteit van de beleidsonderbouwing en de samenhang met bestaand (sport)beleid;
  • de mate van samenwerking met partijen/beleidsterreinen;
  • de originaliteit, creativiteit en innovativiteit van het initiatief;
  • de duurzaamheid van het initiatief (degelijk/bestendig);
  • de opbrengsten van het initiatief? En hoe verhoudt de inzet van middelen zich tot het resultaat?

VAKJURY

De vakjury bestaat uit bestuurders/directeuren van toonaangevende organisaties die actief zijn in de wereld van lokaal sport- en beweegbeleid. Zij bepalen uiteindelijk de winnaar van de titel Sportgemeente van het jaar én bepalen voor 50% de score voor ‘Het beste initiatief 2018/2019‘.

BEKENDMAKING WINNAARS

Op woensdag 25 september 2019, de eerste dag van het VSG-congres in Emmen, worden alle winnaars bekendgemaakt.