Meedoen

Onderaan deze pagina kunt u inloggen en starten met het invullen van de vragenlijst!
U dient wel een inlogcode te hebben.
Deze kunt u aanvragen op de pagina ‘Inlogcode aanvragen’.

Na inloggen krijgt u toegang tot de vragenlijst en kunt u uw ‘Beste initiatief 2017/2018’ uploaden.

U kunt de inschrijving definitief maken door op de knop ‘Definitief inzenden’ te klikken. U kunt echter ook uw vragenlijst tussentijds bewaren door onderaan te klikken op ‘Opslaan en later doorgaan’. Het systeem genereert voor u een link welke 30 dagen geldig blijft. Deze link kunt u kopiëren of naar uzelf mailen.

U ontvangt een kopie van de door u ingevulde vragenlijst op het opgegeven e-mailadres.

De vragenlijst

De gevraagde gegevens bij de vragenlijst betreffen het kalenderjaar 2018, of anders zo actueel mogelijk. Bij enkele vragen is het praktisch gezien zeer lastig om gegevens uit 2018 in te vullen, cijfers uit 2017 of eerder zijn dan afdoende. Bij diverse vragen kunt u gebruik maken van data uit landelijke onderzoeken. Bij vragen waarbij dit het geval is, staat duidelijk aangegeven hoe u deze informatie kunt verkrijgen.

Het ‘Beste initiatief 2017/2018’

Opdracht

Beschrijf uw ‘Beste initiatief 2017/2018’. U mag zelf bepalen met welk initiatief u meedingt naar de prijzen. Per gemeente mag slechts met één initiatief worden deelgenomen. Het initiatief moet recent hebben plaatsgevonden of zijn afgerond en uw gemeente moet daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is in uw voordeel als u onderbouwd kunt aangeven wat het initiatief heeft opgeleverd.

Ieder initiatief op het gebied van sport en bewegen kan worden ingediend, of het nu een beleidsmaatregel is, een sport- en beweegactiviteit, een lokale campagne of een uniek project.

Op inhoud vragen we u in ieder geval aan te geven:

 • Hoe is het initiatief ontstaan?
 • Wie zijn erbij betrokken (partners)?
 • Wat is de specifieke rol van de gemeente (geweest) (rol en betrokkenheid gemeente);
 • Wat is er bijzonder aan het initiatief?
 • Wat waren de grootste uitdagingen?
 • Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd?
 • Wat heeft het opgeleverd?
 • Wat gaat er met het initiatief in de toekomst gebeuren?

Eisen

De vorm van de inzending moet aan de volgende eisen voldoen:

 • maximaal 1.600 woorden;
 • uploaden als Word document of als PDF;
 • het document mag maximaal 10 afbeeldingen, foto’s of grafieken bevatten;
 • documentgrootte: max 10 mb.

Inloggen voor gemeentes