0
0
0
   Home | Procedure | Winnaars 2017 | Winnaars | Contact

   Procedure  
 

De Verkiezing bevat in 2017 de volgende onderdelen:

  1. Invullen van een vragenlijst met tien kernindicatoren waarmee het ‘sportklimaat‘ in beeld wordt gebracht;
  2. Beschrijven van uw ‘Beste initiatief 2016/2017‘ (maximaal 1.600 woorden);

Als u de vragenlijst en het initiatief ingestuurd heeft - de deadline hiervoor is 25 augustus 2017 - worden de volgende stappen gezet:

Beoordeling
Een breed samengestelde adviescommissie met deskundigen van verschillende sportorganisaties buigt zich direct na de sluitingsdatum over alle inzendingen. Er worden vervolgens drie gemeenten genomineerd voor de titel ‘Sportgemeente van het jaar‘. Dit gebeurt op basis van de scores op de tien kernindicatoren én de score op het ‘Beste initiatief 2016/2017‘.
Ranglijsten met de scores van alle inzendingen worden nadrukkelijk niet gecommuniceerd. Dit geldt ook voor de scores van de genomineerde gemeenten.

Nominaties
Ook nomineert de adviescommissie ten minste drie inzendingen voor ‘Beste initiatief 2016/2017‘. De adviescommissie beoordeelt de ‘Beste initiatieven’ aan de hand van vastgestelde criteria. Deze criteria worden niet gecommuniceerd naar gemeenten.

De nominaties worden op donderdag 31 augustus 2017 bekend gemaakt.

Publieksjury voor‘Het Beste initiatief 2016/2017‘
De genomineerde inzendingen voor ‘Het beste initiatief 2016/2017’ worden op de website www.sportgemeentevanhetjaar.nl geplaatst en vervolgens beoordeeld door collega-gemeenten, de zogenaamde publieksjury.
Van 6 tot 20 september 2017 kunnen collega-gemeenten hun stem uitbrengen, waarbij iedere gemeente slechts één keer kan stemmen.
De beoordeling van deze publieksjury voor ‘Het beste initiatief’ telt voor 50% mee in de eindbeoordeling. De overige 50% wordt gevormd door de scores die door de vakjury wordt gegeven.
Zo wordt er gekeken naar:
- de kwaliteit van de beleidsonderbouwing en de samenhang met bestaand (sport)beleid;
- de mate van samenwerking met partijen/beleidsterreinen;
- de originaliteit, creativiteit en innovativiteit van het initiatief;
- de duurzaamheid van het initiatief (degelijk/bestendig);
- de opbrengsten van het initiatief? En hoe verhoudt de inzet van middelen zich tot het resultaat?

Vakjury
De vakjury bestaat uit bestuurders/directeuren van toonaangevende organisaties die actief zijn in de wereld van lokaal sport- en beweegbeleid. Zij bepalen uiteindelijk de winnaar van de titel Sportgemeente van het jaar én bepalen voor 50% de score voor ‘Het beste initiatief 2016/2017‘.

Bekendmaking winnaars
Op woensdag 27 september 2017, de eerste dag van het VSG-congres in Arnhem, worden de winnaars bekendgemaakt.